За мен

Защо още един блог за енергийния и екологичен право? Това, разбира се, не е първият случай. Но при нас е възможност за опознаването на други блогове, и ние мислим, че можем да предложим нещо специално. Ето защо искате да продължи четене: адвокатите ни не само адвокатите—те са били учени, инженери и консултанти, а също така и са работили в федерални, държавни и местни органи на властта.

Те носят тези перспективи в анализ на най-важните екологични и енергийни проблеми на днешния ден. Ние разбираме, че промените в енергетиката и околната среда се създават за нашите клиенти критични рискове—физически, юридически, политически и регулаторни—и ние знаем, как да насочи вземащите решения, чрез оценка на тези рискове. И накрая, ние няма да губиш време: ние се фокусираме върху проблемите, които вълнуват нашите клиенти, а нашият анализ лаконичен и точен.